Tag: Islami

Qëndrimi i myslimanëve ndaj ligjeve të hartuara nga njerëzit në vendet joislame

By

Një nga çështjet më të mprehta me të cilën përballen myslimanët praktikantë që jetojnë në demokracitë laike perëndimore, ashtu si…