Category: Blog

Çfarë është Sheriati dhe përse është i rëndësishëm

By

Është ora 10.30 e darkës. Ti je një burrë me ngjyrë duke ngarë makinën nëpër rrugë dytësore të Gjidhëkundit, ShBA….

Dijetarët sunitë: Letër drejtuar Al Bagdadit

By

Është e ndaluar në Islam të lëshohen fetva pa plotësuar kërkesat e domosdoshme për dije dhe mësim. Edhe pas kësaj,…

Të lexosh Gazaliun në Ramazan

By

Ebu Hamid Muhamed el Gazali (1058–1111), një ndër mendimtarët më të mëdhenj muslimanë të të gjitha kohërave, mbetet një figurë…