Video

Bëhu pjesë: Manifesti ynë feminist

Në vitin 1848, Deklarata e Sentimenteve u nënshkrua në Seneka Folls, Nju Jork nga 68 gra dhe 32 burra. Ai qe fillimi i një lëvizjeje…

Continue reading