Artikuj

Fetva për Ndjekjen e një prej Katër Medh’hebeve të Pranuara

Në Emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Mes përgjigjeve më të rëndësishme që kam dhënë është përgjigja sa i takon atij që ka devijuar deri…

Continue reading