Artikuj

Çështja e Koherencës në Tekstin Kuranor

Është klishe e vjetër të theksohet mbresa e çrregullit që lë teksti kuranor – të paktën ndërmjet lexuesve apo dëgjuesve që nuk janë rritur me këtë tekst. I vetmi rregull që mund të shquhet qartësisht në Libër është njëpasnjëshmëria e…

Continue reading