Artikuj

A është çështja e metafizikës imateriale? Po dhe Jo

 Kur Zoti e dëshiron një gjë, Zoti thotë “Bëhu!”, dhe ajo bëhet. – Kuran, 36:82  Zoti ishte, dhe asgjë nuk ishte me Zotin. – Profeti…

Continue reading