Artikuj, editor

Të kuptosh katër medh’hebet: problemi me anti-medh’hebizmin

Arritja më e madhe e ummetit përgjatë mijëvjeçarit të kaluar ka qenë padyshim kohezioni i brendshëm intelektual. Që prej shekullit të pestë hixhri e pothuaj…

Continue reading