Artikuj, editor

Kelami dhe Islami

Për më shumë se një mijë vjet teologjia esh’arije-maturidije ka përkufizuar ortodoksinë sunite. Kur vizitova Ez’herin në Kajro në vitin 1990 dhe kërkova për bibliotekën…

Continue reading