Artikuj

Pedagogjia islame dhe mendimi kritik: A ka nevojë për mendim kritik pedagogjia islame?

Diskutimet e fundit rreth aftësive të të menduarit kritik tek studentët të cilët diplomojnë në institucionet religjioze islame kanë venë në pikëpyetje qëllimet e një…

Continue reading