Dije Tradicionale

Të lexosh Gazaliun në Ramazan

Ebu Hamid Muhamed el Gazali (1058-1111), një ndër mendimtarët më të mëdhenj muslimanë të të gjitha kohërave, mbetet një figurë qëndrore në diskutimet madhore rreth…

Continue reading