Artikuj, editor

Pushtetarët dhe e Vërteta

Realizimi në dije dhe njohje të brendshme, në veprim dhe në qenie, të ajetit kuranor “Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë”…

Continue reading