Artikuj

El-Ghazali mbi Shkakun dhe Pasojën

Nocioni se efektet ndjekin shkaqet është themelor për mënyrën se si e kuptojmë dhe përjetojmë botën. Ne e udhëheqim jetën tonë, shpjegojmë ngjarjet aktuale dhe parashikojmë ngjarjet e ardhme pa vënë asnjëherë në dyshim shkak-pasojën. Për më tepër, pa pandashmërinë…

Continue reading