Blog

Problemi me Progresivizmin

Jo, ky artkull nuk u kushtohet “myslimanëve progresivë” në mënyrë specifike, por një pjesë e sa vijon është e zbatueshme edhe për ta. Shumica dërrmuese…

Continue reading