Më të Lexuarat

Blog

Fyerja e idhujve

Islami është fé e themeluar mbi parimin e pakompromis të teuhidit – unitetit të papërlyer të Zotit dhe hyjnishmërisë së Tij ekskluzive. Ky parim, i shprehur në formulën e dëshmisë, me të cilën njeriu bëhet musliman, veçon robërimin si një…

Continue reading
Artikuj

Kelami dhe Islami

Për më shumë se një mijë vjet teologjia esh’arije-maturidije ka përkufizuar ortodoksinë sunite. Kur vizitova Ez’herin në Kajro në vitin 1990 dhe kërkova për bibliotekën time gjithë kurrikulën e teksteve mësimore të ligjëruara nga Shkollat e Larta të Ez’herit në…

Continue reading
Close